ค้นหาผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
 • คุณสมบัติไอออนิก
 • น้ําตาล / การทําให้แห้งของแข็ง
 • ลักษณะการใช้งาน
 • เกวียน
 • 测试
 • 111234234
 • 234234
 • 234234

 • เส้นใยเคมีปุย F-340
 • ไม่ไอออนิก
 • ปริมาณน้ําตาล: 13 การอบแห้งของแข็ง: 15
 • สาขาการสมัคร: ย้อมผ้า, หนัง, เสื้อกันหนาว น้ําล้าง