ค้นหาผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
 • คุณสมบัติไอออนิก
 • น้ําตาล / การทําให้แห้งของแข็ง
 • ลักษณะการใช้งาน
 • เกวียน
 • Super Soft Skin Oil K-70251
 • ไอออนบวกที่อ่อนแอ
 • ปริมาณน้ําตาล: 43 การอบแห้งของแข็ง: 79
 • สาขาการใช้งาน: เส้นด้ายและผ้าเส้นใยเซลลูโลสเช่นผ้าฝ้ายและเรยอน

 • น้ํามัน Fluffy Original K-70231
 • ไอออนบวกที่อ่อนแอ
 • ปริมาณน้ําตาล: 39 การอบแห้งของแข็ง: 57
 • สาขาการใช้งาน:ผ้าปุย, กํามะหยี่, flanne