ค้นหาผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
 • คุณสมบัติไอออนิก
 • น้ําตาล / การทําให้แห้งของแข็ง
 • ลักษณะการใช้งาน
 • เกวียน
 • สารปรับผิวเรียบ K-903-1A
 • ประจุบวก
 • ปริมาณน้ําตาล: 30 การทําให้แห้งปริมาณของแข็ง: 40
 • สาขาการสมัคร: เสื้อกันหนาว

 • บล็อกน้ํามันดิบ K-7022
 • ประจุบวก
 • ปริมาณน้ําตาล: 39 การอบแห้งของแข็ง: 57
 •  สาขาการใช้งาน: ไนลอน, เส้นด้ายแกนปั่น