ค้นหาผลิตภัณฑ์

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติไอออนิก
  • น้ําตาล / การทําให้แห้งของแข็ง
  • ลักษณะการใช้งาน
  • เกวียน
  • เส้นใยเคมีปุย F-340
  • ไม่ไอออนิก
  • ปริมาณน้ําตาล: 13 การอบแห้งของแข็ง: 15
  • สาขาการสมัคร: ย้อมผ้า, หนัง, เสื้อกันหนาว น้ําล้าง